Met een aantal kleine interventies (nudges) is de scholingsbereidheid onder laag- en middelbaar opgeleide werknemers gestimuleerd. Dit heeft niet geleid tot een positievere houding ten opzichte van scholing. De interventies hebben geen meetbaar effect gehad op de zelf gerapporteerde scholingsbereidheid en de deelname aan scholing. Wel lijkt het erop dat de interventies een impuls hebben gegeven aan de plannen van medewerkers om de komende tijd aan scholing deel te nemen. Vanwege het lage aantal observaties kan dat effect echter niet met Zekerheid kwantitatief vastgesteld worden.

De ministeries van OCW en SZW willen door middel van nudges de scholingsbereid en deelname onder hun laag- en middelbaar opgeleide werknemers vergroten. Nudges zijn kleine interventies op het gebied van bijvoorbeeld persoonlijke communicatie om (zonder financiële prikkels) het gedrag en daarmee de keuzes van mensen te beïnvloeden. De ministeries hebben SEO verzocht om het effect van de volgende vier nudges op scholingsbereidheid en deelname vast te stellen:

De ministeries hebben aselect deelnemers geselecteerd voor de kleine interventies. De ministeries hebben zorg gedragen voor de uitvoering van de interventies. SEO heeft de deelnemers zowel voorafgaand aan de interventies als na afloop ervan gevraagd naar hun scholingsbereidheid en (voornemen tot) deelname aan scholing. Door middel van een difference-in-difference analyse zijn de effecten van de interventies vastgesteld. Vanwege het relatief lage aantal observaties per afzonderlijke interventie beperkt de analyse zich tot het gezamenlijke effect van de interventies.

Bron afbeelding voorpagina: freestocks-photos via Pixabay