De STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland is een nieuw instrument dat naast statistieken over de Noord-Hollandse arbeidsmarkt ook ervaringen en verwachtingen van werkgevers en ondernemers in kaart brengt. Met actuele cijfers over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en enquêtering van werkgevers en ondernemers worden knelpunten gesignaleerd, in kwantitatieve en kwalitatieve zin. Hoe heeft de werkgelegenheid zich de afgelopen jaren in Noord-Holland ontwikkeld? Welke knelpunten op de arbeidsmarkt ervaart men in de praktijk?

Naar verwachting herstelt Noord-Holland voorzichtig van de opeenvolgende crises, maar groei van de werkgelegenheid blijft in 2014 en 2015 nog uit. Ondanks de ruime arbeidsmarkt ervaart een kwart van de ondernemers in Noord-Holland problemen bij het werven van personeel. Noord-Hollandse ondernemers zijn met name ontevreden over jongere medewerkers. Het verbeteren van de aansluiting van jongeren op de arbeidsmarkt is een belangrijke uitdaging, ook voor werkgevers.