2016-2019 – sterke ontwikkeling van de Europese luchtvaartsector
Tussen 2016 en 2019 – vóór de COVID-19-pandemie – is het aantal vliegtuigpassagiersbewegingen op EU+-luchthavens met 17 procent gestegen van 1,6 miljard naar 1,9 miljard. Low cost carriers waren verantwoordelijk voor 72 procent van de groei van het passagiersverkeer binnen de EU+. Luchtvrachtvolume namen met 6% toe. De connectiviteit van Europese luchthavens is toegenomen en luchtvaartmaatschappijen hebben een groot aantal nieuwe routes geopend, met name binnen de EU+. De concurrentie tussen luchtvaartmaatschappijen is tussen 2016 en 2019 afgenomen, vooral door faillissementen van luchtvaartmaatschappijen.

Het onderzoek
SEO Economisch Onderzoek en EGIS hebben in opdracht van de Europese Commissie de economische ontwikkelingen op de EU-luchtvaartmarkt in kaart gebracht. De studie dient als ondersteunend document voor het nieuwe luchtvaartbeleid van de EU. De studie bestaat uit: (i) een gedetailleerd overzicht van de EU-luchtvaartmarkt tussen 2016 en 2019, (ii) een evaluatie van de impact van de luchtvaartstrategie van de Europese Commissie uit december 2015 (iii) beschrijving van trends tot 2025 en factoren die deze trends kunnen beïnvloeden.

Gebruikte methode
De studie brengt de ontwikkelingen op de luchtvaartmarkt in kaart in termen van passagiers, vrachtvolumes, financiële winstgevendheid van luchthavens en luchtvaartmaatschappijen, luchtconnectiviteit, openingen en sluitingen van routes, en concurrentie tussen luchthavens en luchtvaartmaatschappijen. Zowel voor de EU als voor de afzonderlijke landen worden trends geïdentificeerd en vergeleken met trends en ontwikkelingen in andere wereldregio’s. Deze trends en ontwikkelingen zijn gekoppeld aan de vier prioritaire gebieden in de luchtvaartstrategie van de EC uit 2015.

De studie identificeerde verschillende trends op het gebied van milieubeleid, luchtvaartpolitieke verdragen, ontwikkelingen op luchthavens, strategieën van luchtvaartmaatschappijen, connectiviteit voor perifere gebieden, multimodaliteit en digitalisering. Deze trends zijn geïdentificeerd op basis van data-analyse over de periode 2016-2019, en verder ontwikkeld via interne workshops en brainstormsessies. Het PESTEL- en het 5+1 krachtenmodel van Porter zijn gebruikt om respectievelijk externe en interne factoren te identificeren die invloed hebben op de Europese luchtvaartmarkt.