Het onderzoek
In deze studie berekenen SEO Economisch Onderzoek (SEO) en Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) de uitgaven die nodig zijn om de CO2-uitstoot van vliegtuigen op het traject Bestemming 2050 te realiseren. De investeringsbehoeften en bijbehorende kosten worden geïdentificeerd voor de vier belangrijkste mechanismen van emissiereductie: technologie, luchtverkeersbeheer (ATM) en operaties, duurzame vliegtuigbrandstoffen (SAF) en economische maatregelen.

Resultaten
Uitgaven die nodig zijn om tegen 2050 netto nul-emissies van vliegtuigen voor de Europese luchtvaart te bereiken, vergen aanzienlijke extra inspanningen in vergelijking met de normale gang van zaken. De betaalde premies voor nieuwe vliegtuigtechnologieën, luchtverkeersbeheer, duurzame vliegtuigbrandstoffen en negatieve emissies bedragen € 820 miljard over een periode van 32 jaar. Een succesvolle, tijdige decarbonisatie vereist daarom voldoende toegang tot financiering en overheidsinvesteringen, die op hun beurt afhankelijk zijn van ondersteunende wetgeving.

Methode
Uitgangspunt voor deze investerings- en kostenanalyse zijn de maatregelen die zijn voorgesteld in het Destination 2050-traject om tegen 2050 te komen tot netto CO2-neutrale vliegtuigemissies voor vluchten binnen en vertrekkend uit de EU+-regio. door de verbranding van kerosine. Volgens de in het traject gedefinieerde maatregelen worden investeringen en kosten bottom-up bepaald door middel van literatuuronderzoek, expertinterviews en deskresearch.