In het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB) ontvangen gemeenten twee budgetten. Met het inkomensdeel betalen gemeenten de bijstandsuitkeringen. Het werkdeel kunnen gemeenten gebruiken om bijstandsgerechtigden te reïntegreren. De middelen van het werkdeel worden vanaf 2006 via een verdeelmodel over de gemeenten verdeeld op grond van het aantal bijstandsgerechtigden dat een gemeente heeft. Om te corrigeren voor een verschil in moeilijkheid om de gemeentelijke doelgroep te begeleiden naar werk zijn daarnaast kenmerken van de lokale arbeidsmarkt opgenomen in het verdeelmodel.

Dit rapport beantwoordt twee onderzoeksvragen. Compenseert het verdeelmodel in voldoende mate voor een verschil in samenstelling van de gemeentelijke bijstandspopulatie? Is de arbeidsmarkt op een evenwichtige manier in het verdeelmodel opgenomen?