Resultaten
Het voorstel van het Europees Parlement om het toepassingsgebied van het EU Emissions Trading System (EU ETS) uit te breiden met vluchten die de Europese Economische Ruimte (EER) verlaten, versterkt de effecten van het Aviation Fit for 55-beleid. Hoewel dit voorstel geen gevolgen heeft voor vluchten binnen de EER, is er een extra stijging van de ticketprijzen en een verdere verschuiving van passagiers naar nabijgelegen concurrerende niet-EER-hubluchthavens. De voorgestelde update van de EU-ETS verlaagt de CO2-emissies vanuit luchtvaart, maar versterkt concurrentieverstoring en koolstoflekkage.

Het onderzoek
In juli 2021 heeft de Europese Commissie het Fit for 55-pakket voorgesteld, dat tot doel heeft de uitstoot van broeikasgassen in de EU in 2030 met 55 procent te verminderen. Als onderdeel van dit pakket is het doel van EU ETS om de Europese luchtvaartindustrie te ondersteunen bij het verduurzamen en het verminderen van de CO2-uitstoot. Het Europees Parlement heeft voorgesteld om het EU-ETS-bereik uit te breiden met vluchten die de EER verlaten. In deze analyse voorspelt SEO Amsterdam Economics de veranderingen in prijzen, vraag, CO2-uitstoot en lekkage voor vluchten die de EER verlaten als gevolg van de uitbreiding van het EU-ETS-bereik.

Gebruikte methode
Het NetCost-marktmodel wordt gebruikt om veranderingen in prijzen, vraag, koolstofemissies en koolstoflekkage te voorspellen.