Dit onderzoek brengt in beeld hoe in de periode 2001 tot en met 2004 de in- en uitstroom van de bijstand zich in Amsterdam hebben ontwikkeld. Hoofddoel van dit onderzoek is om te bepalen in hoeverre Amsterdam in deze periode effectief gebruik heeft gemaakt van reïntegratietrajecten. In totaal stroomden in de periode 1-1-2001 tot 31-12-2004 ongeveer 42.000 personen in Amsterdam in de bijstand. De instroom nam af van 11.500 personen in 2001 tot 7.800 personen in 2004. Dit suggereert een strengere selectie van bijstandsgerechtigden bij de aanvraag van een uitkering. Op basis van de conjuncturele ontwikkeling zouden we immers juist een toename verwachten. Jaarlijks kreeg één op de vier à  vijf instromers een ontheffing van de sollicitatieplicht. Dit aandeel is gedurende de periode 2001-2004 niet veranderd.