27,8 procent van de verloonde uren van door uitzendbureaus en SW-bedrijven uitgeleende personen met een arbeidsbeperking werd in december 2016 feitelijk gemaakt in de overheidssector en 72,2 procent in de marktsector. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op een representatieve steekproef van door uitzendbureaus en SW-bedrijven uitgeleende personen met een arbeidsbeperking in december 2016.