Resultaten
De geïnterviewde stakeholders hebben een voorkeur voor een algemene beroependatabase waarbij fysieke en mentale belasting- en belastbaarheidsgegevens zijn gekoppeld aan reguliere vacatures. De meeste stakeholders zien de beroependatabase als hulpmiddel voor re-integratieprofessionals in hun begeleiding van re-integrerende werknemers, terwijl sommige stakeholders het zien als instrument om direct een match tussen re-integrerende werknemers en passende vacatures tot stand te brengen.

De gesproken re-integrerende werknemers hebben een voorkeur voor een algemene beroependatabase waarbij fysieke en mentale belasting- en belastbaarheidsgegevens zijn gekoppeld aan zowel reguliere als speciaal ingerichte vacatures. Daarbij vinden zij het belangrijk dat de beroependatabaserekening houdt met hun competenties en interesses. Daarnaast vinden zij het zeer wenselijk als er ook een netwerk van werkgevers is die openstaan voor re-integrerende werknemers.

Het onderzoek
Dit onderzoek gaat in op de vraag welke bestaande beroependatabases met fysieke en mentale belasting- en belastbaarheidsgegevens er zijn én of het zinvol is om een algemene beroependatabase te ontwikkelen om de re-integratie van werknemers in het tweede spoor te ondersteunen. De voornaamste commerciële beroependatabases voldoen grotendeels aan de voorkeuren van zowel stakeholders als re-integrerende werknemers. Deze beroependatabases zijn daarom technisch geschikt om als basis te gebruiken in experimenten ter bevordering re-integratie tweede spoor. Het lijkt niet zinvol om vanuit technisch oogpunt hiervoor een nieuwe algemene beroependatabase te ontwikkelen of om het CBBS van het UWV aan te passen.

Gebruikte methode
In dit onderzoek zijn de voorkeuren van zowel werkgevers, re-integratieprofessionals en verzekeraars (de stakeholders) als re-integrerende werknemers uitgevraagd en zijn bestaande en in ontwikkeling zijnde (commerciële) beroependatabases in kaart gebracht en gerelateerd aan deze voorkeuren. Daarnaast is gekeken naar internationale voorbeelden (België (Vlaanderen), Duitsland, Frankrijk en Spanje) van beroependatabases gericht op de re -integratie van werknemers met een arbeidsbeperking.