Het onderzoek

NVPI heeft SEO gevraagd om een kritische beschouwing van het rapport Economics of music streaming in het algemeen en de voorstellen omtrent Equitable Remuneration (ER) in het bijzonder. ER is een niet-opschortbaar, niet-overdraagbaar wettelijke recht op betaling wanneer een vooraf bepaalde auteursrechtelijke situatie zich voordoet. Op dit moment geldt dit in het VK bijvoorbeeld op het moment dat een derde partij een auteursrechtelijk beschermd werk openbaar maakt, bijvoorbeeld op radio of televisie. Economics of music streaming verkent verschillende manieren om ER ook van toepassing te maken op streaming. Een zou makers een recht geven op een (extra) billijke vergoeding van de platenmaatschappij, eventueel te innen en uit te keren door de collectieve beheersorganisatie.

ER zou moeten zorgen voor hogere inkomsten uit streaming voor artiesten. Economics of music streaming stelt dat de grote platenmaatschappijen een dominante marktpositie hebben. Het rapport beveelt aan de CMA (equivalent aan de Nederlandse ACM) een studie te laten uitvoeren naar de mate waarin de drie grote platenmaatschappijen hun dominante marktpositie gebruiken en welke economische effecten daarvanuit gaan. Een dergelijke marktstudie zou inzichtelijk kunnen maken in hoeverre de marktwerking in praktijk (in het VK) in het geding is. Dit onderzoek zou tevens een goede basis zijn om te bezien in hoeverre ER van meerwaarde is.

Gegeven de complexiteit van de muziekindustrie en de beperkte uitwerking van wat ER op het vlak van streaming zou betekenen valt er over de concrete effecten ervan nog niet veel te zeggen. Eventuele effecten zijn vooral afhankelijk van de vraag of de markt op dit moment marktconforme prijzen auteursrechtelijk beschermd materiaal voortbrengt. Wel komt uit het Economics of music streaming het beeld naar voren dat makers in het Verenigd Koninkrijk nu minder bescherming genieten dan Nederlandse makers. Diverse aanbevelingen zijn al onderdeel van de Nederlandse wetgeving, aangezien deze voortvloeien uit Europese richtlijnen die door het VK niet worden overgenomen. Gegeven de achtergebleven bescherming van makers in het VK zou het kunnen dat daar meer noodzaak of meerwaarde bestaat om (verder) in te grijpen dan hier in Nederland, maar uiteindelijk zijn dat ook vragen voor een toezichthouder.