SEO heeft samen met Ecorys en Van Zutphen Economisch Advies een werkwijzer opgesteld voor maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van ICT-projecten van de overheid. Deze werkwijzer is bedoeld om de kwaliteit te verhogen van MKBA’s van digitaliseringsprojecten van de overheid met maatschappelijke impact. Het ministerie van BZK heeft deze werkwijzer verplicht gesteld voor BZK-projecten boven de € 5 mln. en aanbevolen voor BZK-projecten boven de € 1 mln. De werkwijzer is goedgekeurd door het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving.

Op basis van ervaringen met eerdere MKBA’s van ICT-projecten zijn richtlijnen opgesteld voor MKBA’s van hoge kwaliteit. Daarbij is tevens aangegeven in welke situaties een MKBA zinvol is en hoe diepgaand een MKBA in die situaties kan zijn.