Hogere eigen bijdragen leiden in de gemeente Veenendaal slechts in beperkte mate tot mijding van Wmo-zorg. De hogere eigen bijdragen leiden wel tot een verslechtering van de financiële situatie van Wmo-klanten. Er wordt niet vaker een beroep op alternatieve aanbieders van zorg/ondersteuning gedaan en de zelfredzaamheid van Wmo-klanten neemt niet af.