Welke gemeentes in Nederland bieden inwoners de beste kans om uit de armoede te komen? De SEO Kansenatlas beantwoordt deze vraag met behulp van gegevens die miljoenen Nederlanders volgen. Zo is het mogelijk de bronnen van ongelijkheid te traceren naar de plekken waar mensen zijn opgegroeid. Op basis van de atlas is het mogelijk lokale uitkomsten te benchmarken en te vergelijken om meer mensen te helpen. Veel mensen kijken naar het inkomen van huidige bewoners. De kansenatlas laat zien hoeveel kinderen die opgroeien in een gemeente als volwassenen verdienen, wat hun gezondheid is en wat hun schoolprestaties waren. Met behulp van CBS-microdata wordt duidelijk waar en door wie kansen zijn gemist en waar lokale oplossingen op gericht moeten zijn. Daarnaast is het huidige inkomen geen gegeven. Het varieert over het leven. De kansenatlas laat zien in welke gemeentes het eenvoudiger is om op te klimmen gedurende het leven en waar een laag inkomen maar moeilijk te ontgroeien is. Met behulp van CBS-microdata wordt duidelijk waar deze gemeentes zich bevinden en welke lokale oplossingen nodig zijn.

Zie ook: SEO Kansenatlas