Samen met Reward Value – een denktank op het gebied van beloningsbeleid – heeft SEO Economisch Onderzoek een bijdrage geleverd aan een rapport van Focusing Capital on the Long-Term over de beloning van bestuurders van grote ondernemingen. FCLT schetst knelpunten in de vormgeving van de beloning van topbestuurders, wijst op het risico dat bestuurders zich hierdoor te veel op de korte termijn richten, en biedt handvaten om de focus in het beloningsbeleid te verleggen naar de lange termijn. Met data over de termijn waarop aandelentoekenningen onvoorwaardelijk worden hebben we deze analyse kunnen ondersteunen. Lees het hele rapport hier