Op 9 februari 2024 ontving SEO-onderzoeker Kim van Berkel de Jan Brouwer scriptieprijs in de economische wetenschappen voor haar masterscriptie, getiteld “Incentivizing social assistance recipients: Quasi-experimental evidence from trials with earnings exemptions in the Netherlands”.

In haar scriptie bestudeert Kim de effecten van verhoogde en langere vrijstellingen van inkomsten voor bijstandsgerechtigden in Amsterdam en Rotterdam op het aandeel bijstandsgerechtigden met een deeltijdbaan en het uitstroompercentage uit de bijstand. Kim schreef deze scriptie als onderdeel van haar masteropleiding Policy Economics aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De Jan Brouwer scriptieprijs wordt jaarlijks toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen aan masterscripties in de geestes- en maatschappijwetenschappen. In 2024 werden er tien prijzen uitgereikt, waarvan één voor de economische wetenschappen.

De jury prijst de uitzonderlijke kwaliteit van Kim’s masterscriptie. Zij noemen, onder andere, de hoge beleidsrelevantie, de innovatieve econometrische analyse en de leesbaarheid van de scriptie als redenen waarom Kim de scriptieprijs heeft gewonnen.

Het volledige juryrapport en het verslag van de prijsuitreiking lees je hier.