Er is een breed politiek draagvlak voor investeringen in de versterking van Defensie, onder andere door een uitbreiding van het personeelsbestand. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is een concurrerend loongebouw. Justus van Kesteren, Albert Rutten en Arjan Heyma onderzochten de arbeidsvoorwaarden voor militair personeel. Uit een vergelijking blijkt dat Defensie relatief goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden biedt. Hier staat tegenover dat militair personeel minder vrijheden kent en meer risico’s loopt dan werknemers buiten Defensie.

Lees het hele artikel op Me Judice.