De doelen die worden gesteld voor Invest-NL zijn onmogelijk te behalen. In de praktijk zijn de drie doelstellingen (1) oplossen marktfalen, (2) additionaliteit ten opzichte van de markt en (3) marktconform rendement niet gelijktijdig realiseerbaar. Een additionele investering en een marktconform rendement gaan namelijk slecht samen.

Lees de hele blog op de website van ESB.