Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Waterpijpgebruik en het rookverbod

Een scenario waarin een rookverbod gaat gelden op waterpijpen in de horeca is makkelijk te handhaven en leidt tot een daling van het aantal rokers met naar schatting 30.000.

Zorg

2021-65

Rapport

Verdeling detacheringen en uitzendingen over inlenende werkgevers

33,7 procent van de verloonde uren van door uitzendbureaus en SW-bedrijven uitgeleende personen met een arbeidsbeperking werd in december 2020 feitelijk gemaakt in de overheidssector en 66,3 procent in de marktsector.

Sociale zekerheid en pensioenen

2021-60

Rapport

Evaluatie schenkingsvrijstelling eigen woning

Schenkingen onder de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning in 2017 en 2018 hebben de totale hypotheekschuld in Nederland met hoogstens drie promille verlaagd. Onderwaterproblematiek speelt in deze jaren nauwelijks. Bovendien bereikt de schenkingsvrijstelling huishoudens met een relatief gunstige financiële uitgangssituatie.

Financiële markten

2021-33

Rapport

Haalbaarheidsanalyse Effectmeting Wajong dienstverlening UWV

Dit onderzoek geeft een overzicht en beoordeling van de (theoretische) mogelijkheden voor een netto-effectmeting van de UWV-dienstverlening aan Wajongers met arbeidsvermogen. Er zijn naar verwachting geen mogelijkheden voor onderzoek dat uitspraken kan doen over causale effecten die gelden voor de gehele Wajongpopulatie en voor het huidige dienstverleningsmodel. Er zijn wel mogelijkheden om voor een deel van de Wajong causale effecten vast te stellen voor dienstverlening in het verleden.

Sociale zekerheid en pensioenen

2021-25

Rapport

Gezondheidsproblemen personen met een lage sociaal-economische status

Mensen met een lage SES hebben vaker risicofactoren voor gezondheidsproblemen, meer gezondheidsproblemen en hogere maatschappelijke kosten dan de groep met een hoge SES.

Zorg Sociale ongelijkheid

2021-07

Rapport

Evaluatie wet werken na de AOW-leeftijd

Vanaf 2016 verlaagt de Wet werken na de AOW-leeftijd de werkgeversplichten bij ziekte en de administratieve lasten voor AOW’ers. Heeft dit er toe geleid dat AOW’ers vaker doorwerken op een regulier contract?

Sociale zekerheid en pensioenen Arbeidsmarkt

2019-105

Rapport

Notitie ‘De gevolgen van de coronacrisis op arbeidsmigranten in de land- en tuinbouw’

Coronacrisis heeft tot halverwege 2020 gezorgd voor een substantiële teruggang van het aantal arbeidsmigranten in de land- en tuinbouw.

Arbeidsmarkt

2020-82

Rapport

Effect verhoging AOW-leeftijd

Sinds de verhoging van de AOW-leeftijd is de arbeidsparticipatie van 65-jarigen toegenomen en investeren werkgevers meer in scholing van oudere werknemers.

Sociale zekerheid en pensioenen

2019-69

Rapport

Samen ouder worden?

De hoogte van de AOW-uitkering heeft weinig invloed op de keuze voor een leefvorm.

Zorg Sociale zekerheid en pensioenen

2019-94

Rapport

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor medisch en verzorgend personeel

Er is op dit moment krapte voor verschillende beroepen in de zorg, maar in het recente verleden is er juist op personeel bezuinigd. Wat is hieruit te leren voor de toekomst?

Arbeidsmarkt Zorg

2019-36