Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Geven en nemen. Evaluatie giftenaftrek 2016-2021

De giftenaftrek is een belastingvoordeel om giften te stimuleren. Deze maatregel is wel doeltreffend, maar niet doelmatig. Dit onderzoek verkent ook beleidsopties voor een doelmatige stimulering van giften.

Financiële markten Regulering

2024-25

Rapport

Leefstijl en oversterfte tijdens de COVID-19-pandemie

De oversterfte is tijdens de COVID-19-pandemie hoger onder mensen met een ongezonde leefstijl. De helft van de Nederlandse bevolking heeft overgewicht en binnen deze groep vindt tussen de 70 en 98 procent van de oversterfte plaats.

Zorg Sociale zekerheid en pensioenen

2023-96

Rapport

Doelen en effectiviteit van de alleenstaande ouderkop in het kindgebonden budget

De invoering van de Alleenstaande ouderkop (ALO-kop) heeft geleid tot minder armoede onder alleenstaande ouders en minder financiële belemmering om vanuit de bijstand aan het werk te gaan. De ALO-kop voorziet niet in de noodzakelijke kosten van het bestaan van een beperkte groep kwetsbare alleenstaande ouders.

Sociale zekerheid en pensioenen

2023-51

Discussion paper

Redistributive effects of first- and second-pillar pensions

We analyseren de herverdelende effecten van het Nederlandse pensioenstelsel op basis van levensloopdata. Vooral de eerste pijler (AOW) leidt tot forse inkomensherverdeling tussen huishoudens. We simuleren de herverdelende effecten van verschillende beleidsopties, zoals het uitbreiden van de eerste pijler en het verkleinen van de tweede pensioenpijler en de invoering van een NDC-pensioen.

Sociale zekerheid en pensioenen

100

Rapport

Verdeling detacheringen en uitzendingen over inlenende werkgevers

25,8 procent van de verloonde uren van door uitzendbureaus en SW-bedrijven uitgeleende personen met een arbeidsbeperking werd in december 2022 feitelijk gemaakt in de overheidssector en 74,2 procent in de marktsector.

Sociale zekerheid en pensioenen

2023-77

Rapport

De markt voor kinderopvang

Het ministerie van SZW heeft SEO verzocht om de markt voor kinderopvang in kaart te brengen. Het onderzoek richt zich primair op de rol van van private equity (PE) in de kinderopvangmarkt. Ten opzichte van non-profitorganisaties heeft PE hogere prijzen, een groter aanbod in bovengemiddelde wijken en minder vaak tekortkomingen bij inspecties.

Zorg

2023-38

Rapport

Automatische waardeoverdracht kleine pensioenen: Waarom lukt het niet altijd?

De automatische waardeoverdracht is in het merendeel van de gevallen mislukt omdat de persoon niet als werknemer werkzaam was in Nederland. Het overdragen van de aanspraak naar de grootste ‘slapersaanspraak’ is de beste beleidsoptie voor 60 procent van de mensen met niet-overdraagbare kleine pensioenen.

Sociale zekerheid en pensioenen

2022-42

Rapport

De waarde van woningen in verhuurde staat

Door huurbescherming kan de waarde van een woning in verhuurde staat onder de WOZ-waarde liggen. De leegwaarderatiotabel in de vermogensrendementsheffing die hiervoor corrigeert, is echter niet actueel. Hierdoor betalen eigenaren van huurwoningen jaarlijks ongeveer 80 miljoen euro te weinig belasting in box 3.

Financiële markten

2022-50

Rapport

Economische gevolgen verdwijnen vergoeding vitamine D

Als de vergoeding van vitamine D uit het basispakket voor de zorgverzekering wegvalt, dan nemen de kosten voor de gebruiker toe met 70 tot 904 euro per jaar. Voor gebruikers van combipreparaten ligt dit tussen de 67 en 390 euro. 25 procent van de gebruikers van vitamine D heeft een gemiddeld gestandaardiseerd inkomen van 14,5 duizend euro per jaar.

Zorg

2022-21

Rapport

Voor welk ziekenhuis kiezen patiënten?

Bij de keuze voor een ziekenhuis is nabijheid voor patiënten de belangrijkste factor. Kwaliteit doet er ook toe, maar mensen reizen hiervoor niet meer dan een paar minuten extra. Verzekeraars kunnen van waardegedreven zorginkoop geen grote effecten verwachten wat betreft het aantal patiënten dat naar de ziekenhuizen gaat waarmee ze afspraken maken.

Zorg

2021-113