Resultaten
Rondom de cao-dispensatie in de beveiligingsbranche draait het om de vraag in hoeverre bedrijven verschillen in de mate van bedrijfswerkzaamheden en organisatie van arbeid. Deze vraag beantwoorden we in dit onderzoek door niet alleen te kijken naar of bedrijven bepaalde werkzaamheden uitvoeren of gebruik maken van bepaalde contractvormen, maar ook om te kijken naar de omvang van de werkzaamheden en het gebruik van die contractvormen. Op basis van bedrijfsgegevens, zoals de omzet naar werkzaamheden, concluderen we dat er een substantieel verschil zit in de mate waarin leden van de ene brancheorganisatie (VBe NL) omzet uit reguliere beveiliging halen dan de anderen (NVB). De VBe NL leden halen relatief veel minder omzet uit reguliere beveiliging, het aandeel schommelt tussen de 60 en 80 procent. Voor leden van de andere brancheorganisatie ligt dit percentage constant minimaal boven de 95 procent.

Bestanden