Resultaten
Een aantal maatregelen in de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) schiet hun doel voorbij in de detailhandel, in de zin dat ze financieel of administratief belastend zijn voor werkgevers, en de mogelijkheden tot flexibiliteit inperken, terwijl ze tegelijkertijd van beperkte meerwaarde zijn voor werknemers. Het gaat dan vooral om het vaste-urenaanbod aan oproepkrachten en de op urencriteria gebaseerde uitzonderingen op de hoge WW-premie. Ook is de Wab in strijd met de Arbeidstijdenwet als het gaat om het inzetten van 15-jarige oproepkrachten.

Het onderzoek
Het Vakcentrum heeft SEO verzocht om onderzoek te doen naar de impact van het arbeidsmarktbeleid op de detailhandel. Het onderzoek analyseert de ervaringen van werkgevers met het arbeidsmarktbeleid en evalueert in hoeverre de voorkeuren van werknemers overeenkomen met de beleidsdoelstellingen

Methode
Het onderzoek combineert verschillende methoden: 17 digitale interviews met werkgevers om knelpunten en ervaringen met het arbeidsmarktbeleid te achterhalen, een enquête en discreet keuze-experiment onder 2,271 werknemers in de detailhandel om inzicht te krijgen in hun voorkeuren, en een rondetafelgesprek met 20 werkgevers en 4 vertegenwoordigers van het Vakcentrum om beleidsaanbevelingen te formuleren die de balans tussen flexibiliteit en zekerheid in de branche kunnen verbeteren.