Resultaten
Afgestudeerden aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) hebben een gunstig arbeidsmarktperspectief. Dat geldt voor de meeste opleidingen, maar het meest wordt verdiend door alumni van Automotive and marine technology, Informatiekunde, Systems and control en de Universitaire lerarenopleiding exacte vakken. Internationale studenten verdienen veelal iets meer dan Nederlandse afgestudeerden, maar de mate waarin dit verschilt wisselt. Het startsalaris van TU/e-alumni is hoger dan dat van alumni van de University of Twente en Wageningen University, maar gelijk aan dat van alumni van de TU Delft.

Onderzoek
De TU/e is geïnteresseerd in de arbeidsmarktpositie van haar alumni. In het bijzonder waar haar alumni terechtkomen, wat hun startsalaris is en hoe zich dat verhoudt tot de andere technische universiteiten in Nederland. In 2018 heeft SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de TU/e eerder onderzoek gedaan naar de arbeidsmarktpositie van alumni van de TU/e en de resultaten daarvan gepubliceerd in een notitie. Deze notitie is een actualisering van het vorige onderzoek en bevat daarnaast ook nieuwe onderwerpen.

Methode
De analyses zijn afgeleid uit het jaarlijkse Studie & Werk-onderzoek waarin SEO in samenwerking met Elsevier Weekblad de arbeidsmarktpositie van alle hbo- en wo-alumni in Nederland in kaart brengt. Sinds 2017 doet SEO dat op basis van integrale registratiegegevens afkomstig uit de microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het grote voordeel van het gebruik van integrale gegevens is dat alle afgestudeerden in beeld zijn, waardoor gedetailleerde uitsplitsingen gemaakt kunnen worden.