Beleidsdoorlichtingen werken niet zoals ze zijn bedoeld. De doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid komen niet goed in beeld. De belangrijkste oorzaak is dat beleidsdoorlichtingen meestal niet gebaseerd zijn op goede onderliggende evaluaties van beleidsmaatregelen. Er wordt niet (of niet zichtbaar) veel met de resultaten gedaan.

De operatie Inzicht in Kwaliteit van de rijksoverheid heeft als doel dat meer kennis ontstaat over de impact van beleid. Vrij breed bestaat het gevoel dat er onvoldoende inzicht is in deze impact. Dat geldt ook voor de inzichten die voortkomen uit beleidsdoorlichtingen. Een beleidsdoorlichting is een onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid op een ‘artikel’ van de rijksbegroting. Bij de operatie Inzicht in Kwaliteit bestaat behoefte aan een evaluatie van beleidsdoorlichtingen. Het ministerie van FinanciĆ«n heeft SEO Economisch Onderzoek verzocht deze evaluatie uit te voeren.

Het onderzoek is gebaseerd op een analyse van beleidsdoorlichtingen, interviews en literatuurstudie. Een steekproef van 49 beleidsdoorlichtingen is nader onderzocht. Daarbij is systematisch geanalyseerd in hoeverre het instrument de rijksuitgaven afdekt, welke inzichten dit oplevert, wat de kwaliteit van deze inzichten is en hoe de resultaten zijn gebruikt. Om de kwaliteit van de conclusies van beleidsdoorlichtingen goed in beeld te krijgen, beoordelen we ook de onderbouwing daarvan.