Resultaten
De ‘benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen’ biedt inzicht in het prijsniveau van Schiphol ten opzichte van twaalf concurrerende luchthavens in Europa en het Midden-Oosten. In 2022 hebben vijf van deze twaalf luchthavens een lager prijsniveau dan Schiphol en zeven een hoger prijsniveau. Dit was ook het geval in 2021. De vijf luchthavens met een lager prijsniveau zijn: Kopenhagen, Dubai, Madrid, Istanbul en Brussel. Het verschil in prijsniveau tussen Schiphol en Brussel, Istanbul en Madrid is echter beperkt. Londen Heathrow, Londen Gatwick, Frankfurt, Düsseldorf, Zürich, München en Parijs Charles de Gaulle hebben een hoger prijsniveau dan Schiphol.

In vergelijking met 2021 stijgt het prijsniveau op Schiphol in 2022 met 9,6 procent. De belangrijkste oorzaak hiervan is een stijging van de passagiersgelden. Londen Heathrow (+42,1 procent) en Düsseldorf (+27,7 procent) noteren een hogere stijging in het prijsniveau dan Schiphol. Het prijsniveau op Dubai en Istanbul blijft constant in 2022. Madrid (-2,8 procent) en München (-4,4 procent) laten als enige luchthavens een daling in het prijsniveau zien.

Het prijsniveau wordt op verschillende manieren gedifferentieerd door de benchmarkluchthavens. Passagiersgelden, securitygelden en de passagiersbelastingen worden voornamelijk gedifferentieerd naar passagierssegment (O/D en transfer) en/of bestemming. Bij de landings-, parkeer- en geluidsgelden zijn de tarieven veelal afhankelijk van het gewicht en/of de geluidscategorie van het toestel, het tijdstip van de dag en het type afhandeling (connected of disconnected).

Ten slotte zijn de prijsniveaus voor de verschillende luchthavens in beeld gebracht per turnaround: de prijs van een enkele start en landing met een klein, middelgroot en groot vliegtuigtype. Schiphol heeft voor het kleine en grote vliegtuigtype het op vier na laagste prijsniveau en voor het middelgrote vliegtuigtype het op zes na laagste prijsniveau.

Het onderzoek
SEO Economisch Onderzoek monitort sinds 2008 het prijsniveau van Schiphol ten opzichte van diens belangrijkste concurrenten. In deze actualisatie wordt het prijsniveau van Schiphol in de jaren 2013, 2018, 2021 en 2022 vergeleken met dat van twaalf concurrerende luchthavens in Europa en het Midden-Oosten: Brussel, Parijs Charles de Gaulle, Kopenhagen, Düsseldorf, Dubai, Frankfurt, Istanbul, Londen Gatwick, Londen Heathrow, Madrid, München en Zürich.

Methode
De prijsniveaus op de verschillende luchthavens worden met elkaar vergeleken door hun totale jaarlijkse opbrengsten uit luchthavengelden en overheidsheffingen (aeronautical revenues) te berekenen voor een gelijk verkeerspakket. Dit pakket is gelijk over de jaren en over de luchthavens. Door het gebruik van een uniform verkeerspakket zijn alle verschillen in opbrengsten over de tijd en tussen de luchthavens het resultaat van verschillen in het prijsniveau. Hierdoor vertekent variatie in de vervoersomvang van de benchmarkluchthavens de uitkomsten niet. Het gebruikte verkeerspakket is het verkeer op Schiphol in 2021.