Resultaten
Rechtsbijstandverzekeraars, advocatenkantoren en nieuwe bedrijfsmodellen à la BrandMR behoren tot dezelfde productmarkt. Consumenten hebben een voorkeur voor het laten behandelen van hun zaak door een advocaat ten opzichte van een jurist die geen advocaat is. De consumenten hebben hier gemiddeld minimaal zo’n 80 tot 100 euro per geschil voor over. Het consumentensurplus zou met zo’n tien procent kunnen toenemen als bedrijfsmodellen à la BrandMR advocaten zouden mogen inzetten.

Het onderzoek
De regels die door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) zijn opgesteld maken het voor advocaten in loondienst bij een rechtsbijstandverzekeraar onmogelijk om rechtsbijstand te verlenen aan onverzekerden. Deze beperking volgt uit de Verordening op de advocatuur (Voda). BrandMR is een juridische dienstverlener en onderdeel van SRK Groep. BrandMR wil juridische dienstverlening aanbieden via advocaten in loondienst aan onverzekerden. Dit bedrijfsmodel krijgt tot op heden geen toestemming van de NOvA. BrandMR stelt dat de regelgeving en opstelling van de NOvA in strijd zijn met de Mededingingswet. SEO Economisch Onderzoek onderzocht in opdracht van BrandMR of bedrijfsmodellen à la BrandMR op dezelfde markt actief zijn als rechtsbijstandverzekeraars en advocatenkantoren.

Gebruikte methode
Voor de analyse van het consumentgedrag is een vignettenanalyse onder ruim 1.500 respondenten uitgevoerd. Op deze data is een discrete-keuzemodel geschat waarmee de afwegingen van de consumenten voor bepaalde kenmerken van het aanbod van rechtsbijstandverleners in kaart zijn gebracht. Vervolgens zijn aan de hand van verschillende scenario’s de effecten van prijsgedrag van aanbieders en de beperkende bepalingen uit de Voda op de marktwerking en het consumentenwelzijn gekwantificeerd. De keuze voor een vignettenanalyse is in het kader van het onderzoek noodzakelijk aangezien de beoogde dienstverlening op dit moment niet in de markt gezet kan worden.