Op dit moment zijn de voorzieningen voor kinderen versnipperd: kinderopvang, peuterspeelzalen, VVE?programma’s, gastouders en primair onderwijs. Ieder met hun eigen financiering en organisatie. Het programma ‘Kies nu voor Kinderen’ beoogt betere en meer samenhangende voorzieningen voor kinderen en hun ouders. Ook beoogt het programma een grotere toegankelijkheid van kinderopvang en een betere aansluiting tussen opvang en onderwijs.

De initiatiefnemers van het programma ‘Kies nu voor Kinderen’ (Het Kinderopvangfonds en de Bernard van Leer Foundation) hebben SEO Economisch Onderzoek gevraagd de maatschappelijke waarde van het programma voor de maatschappij te berekenen. Deze berekening leidt tot de volgende conclusies:

  • Het programma ‘Kies nu voor Kinderen’ levert per saldo naar schatting € 248 miljoen per jaar op, exclusief de gevolgen voor kinderen;
  • De baten van het programma ‘Kies nu voor Kinderen’ komen terecht bij de ouders. Zij hebben baat bij de verlaging van de ouderbijdrage en het toegankelijk maken van kinderopvang voor niet-werkende ouders;
  • Voor de overheid is het programma budgettair neutraal.

Voor vragen over het rapport kunt u contact opnemen met Lucy Kok:  l.kok@seo.nl. Voor vragen over het programma ‘Kies nu voor Kinderen’ kunnen ze Leontien Peters, directeur communicatie van de Bernard van Leer Foundation bellen: 070 331 2210 of 06 473 262 09.