Verschillende platforms leggen contractueel vast dat de aangesloten ondernemers (restaurants, hotels etc.) op hun eigen website of app geen lagere prijs of betere voorwaarden mogen aanbieden aan afnemers dan via het platform. Deze zogenoemde smalle pariteitsclausule is een beperkt onderdeel in de contractuele afspraken tussen platforms en ondernemers. Hoewel deze clausule een indicatie kan zijn van een zekere onderhandelingsmacht van het platform ten opzichte van de ondernemer, zijn er geen aanwijzingen dat deze clausule leidt tot het schaden van consumenten of een niet-efficiënte allocatie van middelen. Het is de verwachting dat een eventueel verbod van deze clausule in de markt voor bestelmaaltijden zal leiden tot een ander type verdienmodel bij platforms, maar alleen als ondernemers en consumenten hun gedrag veranderen. Vanwege alle mogelijke gedragsveranderingen is het niet met Zekerheid aan te geven hoe die marktsituatie zich verhoudt tot de huidige, bijvoorbeeld in termen van efficiëntie.

De opkomst van online platforms zorgt voor nieuwe verhoudingen op markten. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft SEO de gevolgen van het toepassen van de smalle pariteitsclausule onderzocht. De focus ligt op de markt voor online bestelmaaltijden. Voor deze specifieke markt wordt de huidige concurrentiesituatie geanalyseerd bezien vanuit zowel de platforms, de consumenten en de aanbieders van (bestel)maaltijden.

Een combinatie van een literatuurstudie, interviews, enquêtes en vignettenanalyse is gebruikt om de verschillende onderzoeksvragen te beantwoorden en de markt voor bestelmaaltijden te duiden. In de enquêtes onder aanbieders (restaurants en hotels) staan de mate waarin de respondenten op de hoogte zijn van de smalle pariteitsclausule en de eventuele afhankelijkheid van een platform centraal. Aan de consumenten is gevraagd naar hun aankoopgedrag van bestelmaaltijden in het afgelopen jaar. Daarnaast zijn met een vignettenanalyse de voorkeuren van consumenten voor de verschillende onderscheidende kenmerken van platforms en aanbieders gemeten.