Het model ‘In de schaduw van de rechter’ van de Raad voor de Rechtspraak is work-in-progress. Het maakt belangrijke samenhangen zichtbaar. Waar het gaat om beleidsveranderingen zoals verhoging of verlaging van griffierechten, is het model nog niet geschikt om de omvang van welvaartseffecten in te schatten, maar wel om indicaties te berekenen van de orde van grootte van effecten op het aantal rechtszaken. Het verdient aanbeveling om het model verder te ontwikkelen.