Kinderopvang leidt tot betere schoolprestaties van kinderen van laagopgeleide ouders. Ook zorgt kinderopvang voor een hogere arbeidsproductiviteit van moeders. De overheidsbijdrage aan kinderopvang leidt op de korte termijn tot een verhoging van het bruto binnenlands product met € 4,5 miljard en op de lange termijn met € 5,2 miljard. De welvaart in Nederland stijgt van € 0,6 tot € 1,4 miljard per jaar, als gevolg van de overheidssubsidie.