Resultaten
Bij de intakeprocedures van lerarenopleidingen ligt de nadruk meer op de zelfselectievraag ‘kan ik succesvol studeren?’ dan de zelfselectievragen ‘kan ik een succesvol leraar worden?’ en ‘wil ik een leraar worden?’. De intakeprocedures blijken ook meer voorspellend te zijn voor ‘succes als student’ (studieuitval en behaalde studiepunten) dan voor ‘succes als docent’ (stagebeoordelingen en verwante vakken). De inrichting van intakeprocedures zouden meer systematisch vorm mogen krijgen om antwoord te geven op alle drie de zelfselectievragen. Intakes bij lerarenopleidingen worden daarmee nadrukkelijker een zelfselectie-instrument, bedoeld om de kandidaat-student, de opleiding en het toekomstige beroep van leraar te matchen.

Het onderzoek
Een consortium bestaande uit het Kohnstamm Instituut, SEO Economisch Onderzoek, de Hogeschool van Amsterdam, ICLON (Universiteit Leiden) en de Universiteit van Amsterdam heeft het onderzoek uitgevoerd tussen januari 2016 en maart 2020, gefinancierd door NRO. Het doel was om meer inzicht te verkrijgen in de vraag hoe lerarenopleidingen de intake van nieuwe studenten vormgeven en hoe die intake bijdraagt aan en voorspellend is voor het succes van studenten binnen de lerarenopleidingen. De dataverzameling heeft plaatsgevonden bij een gerichte selectie van opleidingen: drie pabo’s, acht tweedegraadsopleidingen en twee universitaire lerarenopleidingen. Gaande het onderzoek is de focus meer op zelfselectie komen te liggen in plaats van selectie.

Gebruikte methode
Er zijn verschillende onderzoeksmethodes ingezet in dit onderzoek: 1) de huidige intake- en selectieprocedures zijn kwalitatief geanalyseerd op basis van de methodiek van verklarende evaluatie; 2) met kwantitatieve analyses is de relatie tussen intake-uitkomsten en uitkomstmaten t.a.v. studiesucces en geschiktheid voor het beroep onderzocht; 3) door middel van vragenlijsten onder studenten zijn hun ervaringen en opvattingen ten aanzien van de intakeprocedures bekeken; 4) onderliggende mechanismen zijn geabstraheerd en daarmee zijn de onderzoeksresultaten vertaald naar de praktijk van de opleidingen.