Resultaten
De belangrijkste trends voor de toekomst van de retailsector zijn een toename van e-commerce, omnichannel retailstrategieën, online marktplaatsen en internationalisering. De toekomstige consument kan uit een groter aanbod kiezen en de genoemde trends leiden in de toekomst tot meer concurrentie tussen retailers. Dit leidt tot een verschuiving van economische activiteit tussen retailers, maar niet tot een afname van de omvang van de retailsector. Het huidige retailbeleid en de focus van de Retailagenda sluiten in beperkte mate aan op de specifieke uitdagingen die deze trends met zich meebrengen. Onderkenning van het toekomstig belang van omnichannel retailstrategieën in het beleid zorgt uiteindelijk voor een betere werking van de retailsector. Het borgen van een level-playing field ongeacht het verdienmodel van ondernemers – offline, online, multi- of omnichannel – zou daarbij het uitgangspunt moeten zijn. Nederlandse retailers kennen een relatief gunstige uitgangspositie wat betreft cross-border e-commerce. Een internationaal level-playing field – via harmonisatie en versimpeling van Europese wet- en (BTW) regelgeving – draagt bij aan een betere aansluiting van vraag en aanbod in de retailsector en in het benutten van de gunstige uitgangspositie van Nederlandse (mkb-)retailers. Uit de deskresearch en de enquête onder mkb-retailers blijkt echter dat naast wet- en regelgeving ook onvoldoende kennis en middelen een drempel vormen voor mkb-retailers om internationaal actiever te zijn, terwijl de wens om internationaal uit te breiden wel degelijk aanwezig is. Er is geen (landelijk) beleid om mkb-retailers te stimuleren en te ondersteunen op het gebied van digitalisering en internationalisering, terwijl de impact groot is.

Het onderzoek
Amazon EU Sarl heeft SEO Economisch Onderzoek (SEO) verzocht om te analyseren welke randvoorwaarden en succesfactoren belangrijk zijn om een toekomstbestendige retailsector te borgen. De analyse omvat deskresearch, het verzamelen en combineren van secundaire databronnen, en een enquête onder mkb-retailers. Met de enquête toetsen we hoe mkb-retailers kijken naar onderwerpen zoals digitalisering, digitale verkoopkanalen, retailbeleid en internationalisering. De online vragenlijst is uitgezet onder eigenaren/directeuren en managers in de retailsector. De inzichten op basis van zo’n 150 respondenten brengen trends, uitdagingen en impact retail in kaart en geven input voor (beleids)aanbevelingen. De analyse vertaalt de trends en verwachtingen naar de impact voor retailers. Vervolgens zetten we dit toekomstbeeld af tegen de huidige beleidscontext. Hieruit volgen aandachtspunten en aanbevelingen voor een toekomstbestendige retailsector.

Bestanden