Resultaten
Door krimp naar 440.000 vluchten daalt de werkgelegenheid in het Schipholcluster en toeleverende sectoren met ruim 13.000 personen. De productie (toegevoegde waarde) neemt met circa twee miljard euro af. Deze daling geldt voor de periode 2025 (ingang krimpbesluit) tot en met 2030.

Voor het Schipholcluster afzonderlijk bedraagt de afname van de werkgelegenheid wegens het krimpbesluit 8.700 à 8.900 personen. Dit betekent een daling van de werkgelegenheid met 11,0 à 11,8 procent. De grootste effecten treden op bij cabinepersoneel, grondpersoneel, expediteurs en onderhoud en reparatie. De daling van de productie (toegevoegde waarde) van het Schipholcluster bedraagt 1,4 à 1,5 miljard euro.

In 2019 werkten circa 78 duizend personen in het Schipholcluster. Zonder krimpbesluit komt de werkgelegenheid in het Schipholcluster uit op 76 duizend à 79 duizend personen in 2030. In geval van krimp bedraagt de werkgelegenheid in dit jaar 67 duizend à 71 duizend personen.

Het verlies aan werkgelegenheid bij het Schipholcluster betekent dat een deel van het personeel op zoek dient te gaan naar een baan in een andere sector. Of zij meteen een andere baan vinden dan wel werkloos raken, hangt af van de conjunctuur. De totale instroom in de werkloosheid wegens het krimpbesluit bedraagt naar schatting 5.400 personen bij laagconjunctuur, 2.200 personen bij een gemiddelde conjunctuur en 1.400 personen bij hoogconjunctuur. De werk­loos­heidsduur voor personeel in de luchtvaart bedraagt naar schatting gemiddeld zes maanden.

Het onderzoek
Een consortium van vakbonden in de luchtvaart heeft aan SEO Economisch Onderzoek gevraagd om de effecten van krimp van Schiphol op werkgelegenheid en productie (toegevoegde waarde) te onderzoeken. Het kabinet wil de komende jaren op de luchthaven niet meer dan 440.000 vluchten per jaar toelaten. De huidige grens is 500.000 vluchten. In het onderzoek zoomen we in op specifieke sectoren en beroepen in de luchtvaart.

Methode
Effecten op het aantal passagiers en de hoeveelheid vracht op Schiphol zijn berekend op basis van de daling van het aantal vluchten wegens de capaciteitsrestrictie. De werkgelegenheidseffecten zijn bepaald met het SEO-arbeidsmarkt­model. Het model vertaalt de werkgelegenheidseffecten ook naar effecten op de toegevoegde waarde.