Ad-programma’s voorzien in een behoefte. De korte duur is aantrekkelijk voor werkenden en mbo’ers, net als de mogelijkheid verder te studeren in de bachelor. Die overstap verloopt soepel. Ook werkgevers hebben behoefte aan werknemers van Ad-niveau. Afgestudeerde Ad’ers vinden hun weg op de arbeidsmarkt.

Een Ad-programma is een tweejarig onderdeel van een vierjarige bacheloropleiding, maar heeft een eigen graad: de Associate degree. De Ad-programma’s waren ten tijde van het onderzoek nog niet officieel ingevoerd. Het betroffen pilots. De eerste ronde pilots is gestart in het studiejaar 2006-2007. Daarna is het aantal pilots steeds verder uitgebreid. SEO Economisch Onderzoek onderzocht de Ad vier jaar lang.