Over de Nederlandse Innovatie Monitor:
Hoe innovatief zijn Nederlandse organisaties? Hoe geven zij vorm aan hun duurzaamheidsambities? En hoe gedijt het bedrijfsleven onder de grondstoffentekorten, arbeidsmarktkrapte en hogere energieprijzen? Sinds 2005 wordt de Monitor uitgezet om antwoord te geven op deze en andere vragen rondom ondernemerschap in Nederland. Middels een online vragenlijst zijn leidinggevenden en bestuurders ondervraagd over onderwerpen zoals innovatie, digitalisering, duurzaamheid en economische ontwikkelingen. Deze enquêtedata zijn verrijkt met administratieve bedrijvendata van het CBS. Deze koppeling maakt het mogelijk om representatieve uitspraken te doen over het gehele Nederlandse bedrijfsleven. De Monitor is een initiatief van het Amsterdam Centre for Business Innovation (ACBI) van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (UvA) en wordt uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek en is deels gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De kernbevindingen op een rij:

  • De innovatieve inspanningen van het bedrijfsleven staan onder druk;
  • Veel bedrijven hebben last van macro-economische verstoringen (grondstoffentekorten, arbeidsmarktkrapte en hogere energieprijzen);
  • Verstoringen hebben gevolgen voor duurzaamheidsambities en innovatieve activiteiten;
  • Klimaatambitie bedrijfsleven verwatert op korte termijn, maar versterkt op lange termijn;
  • Ruime meerderheid van bedrijven is bezig met het meten van hun klimaatimpact;
  • Bijna helft ervaart groeiende dreiging cybercriminaliteit en digitale spionage.