Het onderzoek
In de Nederlandse Innovatie Monitor 2020 zijn circa duizend leidinggevenden van Nederlandse bedrijven ondervraagd over onderwerpen zoals (i) verantwoord ondernemerschap en innovatie, (ii) leiderschap en menselijk-sociaal kapitaal, en (iii) de digitale volwassenheid van de organisatie. Op verzoek van vakbond FNV zijn in deze notitie de resultaten voor de bouwnijverheidssector verder uiteengezet en op twaalf constructen vergeleken met de overige sectoren.

Resultaten
Over het algemeen verschilt de stand van innovatie binnen de bouwnijverheidssector weinig ten opzichte van de overige sectoren. Wel zijn er nuanceverschillen te vinden. Zo is de focus op exploitatieve innovatie in plaats van exploratieve innovatie nog significant sterker binnen de bouwsector. Dit betekent dat de bouwnijverheid zich t.o.v. andere sectoren meer bezig houdt met het bedienen van bestaande markten, dan met het ontplooien en ontginnen van nieuwe markten. Daarnaast geven de cijfers een indicatie dat de bouwnijverheid beter in staat is om nieuwe digitale technologieën te adopteren dan de andere sectoren. Ten slotte tonen de cijfers dat het tempo van de veranderingen in, en de mate van instabiliteit van de omgeving waarin de organisaties opereren relatief laag worden ervaren. Dit sluit aan bij het van oudsher traditionele karakter van de bouwnijverheid.

Gebruikte methode
Het onderzoek betreft een verdere uitsplitsing van de enquêtedata van de Nederlandse Innovatie Monitor 2020.