Resultaten
Het basisonderwijs in Den Haag geeft in verhouding met andere G4-steden en landelijk meer dubbele schooladviezen af aan het einde van groep 8. Ook wordt van relatief veel leerlingen het schooladvies bijgesteld als blijkt dat de leerling in de eindtoets beter heeft gepresteerd dan het reeds afgegeven schooladvies, ongeacht het opleidingsniveau van ouders van deze leerlingen. De mate waarin bijgesteld wordt, is wel sterk afhankelijk van de school. Sommige Haagse scholen stellen op grote schaal bij, andere helemaal niet.

De schooladviezen ten opzichte van de eindtoetsprestaties zijn in Den Haag gemiddeld hoger dan landelijk. Op scholen met veel leerlingen met hoogopgeleide ouders worden vaker hoge schooladviezen ten opzichte van de eindtoets afgegeven. Leerlingen met hoogopgeleide ouders kiezen vaker dan andere leerlingen voor een middelbare school waarop opstroom naar een hoger niveau mogelijk is. Die opstroom vindt in Den Haag op steeds grotere schaal plaats: leerlingen belanden in leerjaar 3 steeds vaker op een hoger niveau dan het schooladvies dat zij kregen in groep 8. Tegelijkertijd wordt er minder vaak afgestroomd naar een lager niveau dan het schooladvies.

Uitstromers uit het voortgezet onderwijs uit Den Haag gaan steeds vaker door naar het hoogst mogelijke niveau in het vervolgonderwijs. Met name de uitstroom van het vwo naar de universiteit is in Den Haag relatief groot.

Het onderzoek
In dit onderzoek worden leerlingstromen uit het onderwijs van Den Haag vergeleken met leerlingstromen in andere G4-steden en landelijk. Speciale aandacht is er voor kansengelijkheid: hoe groot zijn de verschillen tussen leerlingen met hoog- en leerlingen met laagopgeleide ouders? En zijn die verschillen groter dan in andere steden?

Gebruikte methode
Het onderzoek maakt gebruik van CBS Microdata. De onderwijsinschrijvingen van DUO worden gekoppeld aan leerling- en ouderkenmerken, waaronder het opleidingsniveau van de ouders. Met regressie-analyse worden de factoren blootgelegd die samenhangen met een hoog schooladvies of met een hoge kans op opstroom naar een hoger onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs.