De NEx-23
Met de Nieuwe Economie-index (NEx) geeft MVO Nederland voor de vierde keer inzicht in de mate waarin het Nederlandse bedrijfsleven klimaatneutraal, inclusief en transparant onderneemt. Uit de resultaten blijkt dat de NEx-score voor het derde jaar op rij is gestegen; de NEx-23 staat nu op 16,5 procent. Het valt op dat de groei van 1,1 procentpunt lager is vergeleken met eerdere edities.

Het onderzoek
In de NEx wordt jaarlijks de afstand tot de nieuwe economie in kaart gebracht. Onder een nieuwe economie verstaat MVO Nederland een gezonde economie die klimaatneutraal, circulair en inclusief is, met eerlijke en transparante handelsketens. De resultaten van de voorgaande drie edities laten zien dat een steeds groter aandeel van het Nederlandse bedrijfsleven onderneemt in de ‘nieuwe economie’. Zo lag het percentage van de NEx in 2020 op 12,1 procent, in 2021 op 14,1 procent, waarna de groei verder afvlakte naar 15,4 procent in 2022. Deze editie laat zien dat de NEx-23 op 16,5 procent staat. Het valt op dat de groei van de transitie verder afvlakt.

Methode
De NEx is een initiatief van MVO Nederland en wordt jaarlijks uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek (SEO). Aan de basis van de NEx staat een gestructureerde set indicatoren. Deze indicatoren zijn gegroepeerd in de zeven thema’s van de nieuwe economie van MVO Nederland (zie onderstaande afbeelding). Dit jaar is de onderzoeksmethodiek van de NEx verder aangescherpt. Ten opzichte van eerdere edities is er dit jaar een groter aantal indicatoren gebruikt; en zijn onderliggende indicatoren die niet meer worden geüpdatet vervangen of weggelaten.