De terugverdientijd van investeringen in de ambulante handel bedraagt minimaal negen en maximaal twaalf jaar. Op basis van deze terugverdientijd kunnen gemeentebesturen de looptijd van vergunningen voor deze branche bepalen.

Vraagstelling
SEO heeft onderzocht hoeveel tijd een marktkoopman nodig heeft om zijn investeringen in bijvoorbeeld een marktkraam, voorraad en een bestelbus terug te verdienen. Deze terugverdientijd is nodig om te bepalen wat een redelijke termijn is voor vergunningen voor de ambulante handel. Op grond van de Dienstenwet mogen gemeenten ambulante handelaren niet langer een vergunning voor onbepaalde tijd verstrekken. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Onderdeel van de opdracht was de ontwikkeling van een beoordelingsinstrument om gemeenten te helpen de looptijd van vergunningen voor de ambulante handel te bepalen.

Resultaat
De terugverdientijd van investeringen in de ambulante handel ligt tussen de 9 en 12 jaar. Deze terugverdientijd is gebaseerd op een analyse van de opbrengsten van de ambulante handel en de investeringen inclusief een redelijke vergoeding op geïnvesteerd vermogen. De bovengrens houdt rekening met het gegeven dat de winst uit de eigen onderneming in veel gevallen het loon vormt voor de ambulante handelaar. Hiermee verschilt de ambulante handelaar van een investeerder voor wie winst een surplus vormt. Als maatstaf voor dit loon is het wettelijke minimumloon gebruikt. Bij de berekening van de ondergrens is geen rekening gehouden met de besteding van de winst uit eigen onderneming. De analyse concludeert dat er geen significante verschillen zijn in de terugverdientijd van ambulante handelaren als het gaat om het type product, de rechtsvorm van de onderneming, het aantal medewerkers en het aantal dagen in de week dat de handelaar gemiddeld genomen actief is.

De resultaten van de empirische analyse zijn verwerkt in een stappenplan dat gemeenten kan helpen bij het bepalen van de looptijd van vergunningen in de ambulante handel.

Methode
De data voor dit onderzoek zijn verzameld in een enquête uitgezet onder zesduizend ondernemers in de ambulante handel. De gegevens zijn aangevuld met Microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit betreft gegevens over de bedrijfsvoering van ondernemingen in de ambulante handel. Daarnaast heeft SEO diepte-interviews afgenomen met gemeenten, brancheorganisaties en toeleveranciers zoals kredietverstrekkers en leveranciers van bedrijfswagens. Daarnaast hebben we een twintigtal gesprekken gevoerd met ondernemers in de ambulante handel om inzicht te krijgen in de investeringen, kosten en opbrengsten van hun onderneming.

Het rapport is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer gestuurd. Kamerbrief over bedrijfslevenbeleid: onderzoek vergunningsduur ambulante handel.