Het dorp Holwerd in Noord-Friesland heeft het plan Holwerd aan Zee ontwikkeld, waarin Holwerd een open waterverbinding met de Waddenzee krijgt om het toerisme te bevorderen. Dit zou tevens baggerkosten besparen in de Waddenzee. Witteveen+Bos heeft een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd van dit plan. SEO heeft bij deze MKBA een second opinion opgesteld.

Het plan Holwerd aan Zee heeft mogelijk een maatschappelijke meerwaarde, maar of dat zo is blijkt nog niet uit de MKBA. Nader onderzoek is nodig naar baggervolumes, baggerprijzen, leefbaarheidsbaten en de wensen van recreanten.