Resultaten
Gemeentes in Nederland bieden inwoners verschillende kansen om uit de armoede te komen. De SEO Kansenatlas maakt dit met behulp van gegevens die miljoenen Nederlanders volgen zichtbaar in een atlas van Nederland. Zo is het mogelijk de bronnen van ongelijkheid te traceren naar de plekken waar mensen zijn opgegroeid. Op basis van de atlas is het mogelijk lokale uitkomsten te benchmarken en te vergelijken om meer mensen te helpen. Veel mensen kijken naar het inkomen van huidige bewoners. De kansenatlas laat zien hoeveel kinderen die opgroeien in een gemeente als volwassenen verdienen, wat hun gezondheid is en wat hun schoolprestaties waren. Met behulp van CBS-microdata wordt duidelijk waar en door wie kansen zijn gemist en waar lokale oplossingen op gericht moeten zijn. Daarnaast is het huidige inkomen geen gegeven. Het varieert over het leven. De kansenatlas laat zien in welke gemeentes het eenvoudiger is om op te klimmen gedurende het leven en waar een laag inkomen maar moeilijk te ontgroeien is. Met behulp van CBS-microdata wordt duidelijk waar deze gemeentes zich bevinden en welke lokale oplossingen nodig zijn.

Het onderzoek
De kansenatlas is een manier om inzicht te krijgen in hoe het kinderen vergaat die in een bepaalde gemeente zijn opgegroeid, wat de kansen zijn om te klimmen op de inkomensladder en om te laten zien hoe het de huidige inwoners vergaat. Met de atlas is het mogelijk om te zoeken, te filteren en data te vergelijken op gemeenteniveau en voor de grote steden op wijkniveau. Het doel van de kansenatlas is om verschillen tussen gemeenten in beeld te brengen. Wanneer een gemeente wordt geselecteerd is het mogelijk om die gemeente te bekijken op verschillende dimensies. Er kunnen vervolgens uitkomstmaten worden geselecteerd, zoals inkomen, gezondheid en schoolprestaties. Ook kunnen groepen worden geselecteerd, waarbij gefilterd kan worden op de hoogte van het inkomen, het geslacht en etniciteit. De resultaten van de selectie worden meteen zichtbaar in de atlas. Er kunnen verschillende lijsten met kenmerken en (combinaties van) uitkomsten worden geselecteerd, waarbij de kaart deze uitkomsten meteen zichtbaar maakt. Binnen een geselecteerde gemeente is het mogelijk om een uitkomst of kenmerk in de verdeling te versmallen om gemeenten te zoeken die lijken op de geselecteerde gemeente. Vervolgens kunnen meerdere andere variabelen worden geselecteerd waardoor een benchmark kan worden gemaakt van uitkomsten en/of kenmerken.

Gebruikte methode
Het onderzoek maakt gebruik van econometrische methodes om met omvangrijke administratieve databestanden te analyseren. De resultaten van deze analyses zijn vervolgens in een database verwerkt die met een online tool beschikbaar is voor verdere analyse en onderzoek.

Zie ook: SEO kansenatlas