Het onderzoek
Studie & Werk HO baseert zich op de arbeidsmarktpositie van ho-afgestudeerden één jaar na afstuderen van het cohort dat afstudeerde in 2020-2021. Het aanpalende onderzoek Studie & Werk MBO [link naar eerste rapport, die volgt nog] doet dat voor mbo-opgeleiden. De arbeidsmarktpositie wordt onderzocht aan de hand van drie pijlers: het startsalaris, de duur tot een baan van substantiële omvang en salaris en de kans op een vast contract. Het onderzoek bestaat uit drie delen: 1) een beschrijving van de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie van hoger opgeleiden, 2) een analyse van opleidingsverschillen in de arbeidsmarktpositie en 3) een analyse van de samenhang tussen de arbeidsmarktpositie en individuele en opleidingskenmerken.

Resultaten
De baankansen van hbo- en wo-afgestudeerden die het tweede coronajaar (2021) de arbeidsmarkt opkwamen liggen hoger dan die van voorgaande cohorten. Wel is het reële startsalaris gedaald door de relatief hoge inflatie van het afgelopen jaar. Daarnaast hangt de startpositie op de arbeidsmarkt net als in eerdere jaren sterk samen met de gevolgde opleiding.

Methode
Het onderzoek gebruikt integrale gegevens over afgestudeerden aan hbo- en wo-opleidingen via de Microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door het integrale karakter van de CBS Microdata geeft Studie & Werk een compleet beeld van de arbeidsmarktpositie van alle afgestudeerden in Nederland. Op deze gegevens worden statistische en econometrische analyses uitgevoerd om verschillen nader te analyseren.