Het onderzoek
Studie & Werk Mbo baseert zich op de arbeidsmarktpositie van mbo-afgestudeerden één jaar na afstuderen van het cohort dat afstudeerde in 2020-2021. Het aanpalende onderzoek Studie & Werk HO doet dat voor hoger opgeleiden. De arbeidsmarktpositie wordt onderzocht aan de hand van drie pijlers: het startsalaris, de duur tot een baan van substantiële omvang en salaris en de kans op een vast contract. Het onderzoek bestaat uit vier delen: 1) een beschrijving van de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie van mbo-afgestudeerden, 2) een analyse van opleidingsverschillen in de arbeidsmarktpositie en 3) een analyse van de samenhang tussen de arbeidsmarktpositie en individuele en opleidingskenmerken en 4) een vergelijking tussen mbo-afgestudeerden en hoger opgeleiden naar startpositie en -salaris.

Resultaten
De startpositie op de arbeidsmarkt van mbo-afgestudeerden verschilt sterk tussen niveau 2, 3 en 4 en tussen beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). BBL-afgestudeerden vinden het snelst een substantiële baan, zelfs sneller dan de meeste hbo- en wo-afgestudeerden. Technische en zorgopleidingen bieden de grootste kans op een vast contract en afgestudeerden van technische opleidingen hebben het hoogste startsalaris.

Methode
Het onderzoek gebruikt integrale gegevens over afgestudeerden aan mbo-opleidingen via de Microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door het integrale karakter van de CBS Microdata geeft Studie & Werk een compleet beeld van de arbeidsmarktpositie van alle afgestudeerden in Nederland. Op deze gegevens worden statistische en econometrische analyses uitgevoerd om verschillen nader te analyseren.

Conferentie
Op maandag 19 juni zijn de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd in het volgende filmpje tijdens de congres Studie & Werk 25 jaar. Voor meer informatie over het congres, zie hier.