Het onderzoek
Deze notitie geeft een update van de geobserveerde en verwachte effecten van een eventuele structurele verlaging van de maximale kredietvergoeding.

Een uitgebreide beschrijving van de markt en inventarisatie van verwachte effecten staat beschreven dit SEO-rapport.

Aanbodzijde
De verlaagde maximale kredietvergoeding leidt tot consolidatie en schaalvergroting in de markt van (online) goederenkredieten. Voor een aantal aanbieders is een (online) goederenkrediet een verlieslatend product geworden. Een partij is gestopt, een aantal kleinere partijen overwegen serieus te stoppen met het aanbieden van kleine consumptieve kredieten bij een structurele maximale kredietvergoeding van 10 procent. Ook enkele kleinere aanbieders van persoonlijke leningen zijn gestopt en geven daarbij aan dat dit samenhangt met de verlaagde maximale kredietvergoeding. Voor een aantal gemeentelijke kredietbanken geldt tot slot dat gemeenten meer dan voorheen moeten bij dragen om het huidige niveau van dienstverlening van sociale kredieten en saneringskredieten te kunnen blijven bieden.

Vraagzijde
De verlaagde maximale kredietvergoeding heeft waarschijnlijk maar beperkt effect op de vraag naar kleine kredieten. Het wordt goedkoper om te lenen maar gegeven de lage kredietbedragen in het geraakte segment is het voordeel hiervan naar verwachting te klein om mensen ertoe aan te zetten om meer of vaker te lenen. Het effect van de verlaging van de maximale kredietvergoeding op de vraagzijde van de markt loopt dus vooral via afnemend aanbod van kredietproducten.

Neveneffecten
Het effect van de verlaging van de maximale kredietvergoeding wordt beperkt door het feit dat er alternatieven bestaan voor kredietverlening die niet vallen onder de reikwijdte van de maximale kredietvergoeding. Buitenlandse aanbieders van flitskrediet blijken moeilijk te weren en committeren zich niet altijd aan Nederlandse recht. Verder uiten diverse partijen hun zorgen over buy now pay later producten die op dit moment niet vallen onder de definitie van krediet.