Resultaten
In het laatste kwartaal van 2023 bereikte het aantal ontstane vacatures bij gemeenten een historisch hoog niveau. In het vierde kwartaal plaatsten gemeenten 12.747 nieuwe vacatures. Dat is 11 procent meer vacatures dan in hetzelfde kwartaal één jaar eerder. Ook in het derde kwartaal plaatsten gemeenten een historisch hoog aantal nieuwe vacatures. Hiermee wijkt de ontwikkeling bij gemeenten af van de landelijke afname in het aantal ontstane vacatures. Mogelijke verklaringen zijn de stijgende vraag naar voorzieningen die gemeenten aanbieden, de woningbouwopgave en de grotere uitstroom van 60-plussers in verband met pensionering.

Gemeenten plaatsten vooral veel vacatures waarvoor minimaal een hbo-opleidingsniveau is vereist. Het salarisaanbod stijgt met het gevraagde opleidingsniveau. De doorsnede van de salarisrange van wo-functies is ongeveer anderhalf tot twee keer zo groot als van mbo-functies.

Onderzoek
A&O fonds Gemeenten heeft onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek (SEO) ingeschakeld om onderzoek te doen naar de ontwikkelingen in zowel de vraag als het (potentieel) aanbod van personeel. In deze Vacaturemonitor ligt de focus op de vraagzijde door de ontwikkelingen in geplaatste vacatures bij gemeenten in kaart te brengen, gebaseerd op vacaturegegevens van Jobfeed. In vervolgonderzoek verschaft het onderzoeksteam ook inzicht in de duur dat vacatures bij gemeenten openstaan. Dit biedt een beeld van de uitdagingen waarmee gemeenten te maken hebben bij het vervullen van vacatures. Als vacatures relatief lang openstaan, wijst dit erop dat gemeenten moeite hebben om geschikte kandidaten te vinden. Daarnaast richt het vervolgonderzoek zich op de plekken waar het potentieel aanbod voor deze vacatures te vinden is. Dergelijke informatie biedt HR-functionarissen concrete handvatten om gericht te werven en selecteren, zelfs voor moeilijk vervulbare vacatures.

Het onderzoek is te lezen via de website van A&O fonds Gemeenten.