jaarlijks door het UWV gemonitord. Voor de telling van het aantal extra banen worden ook detacheringen en uitzendingen meegeteld. Er is afgesproken dat door uitzendbureaus en Wsw-bedrijven gedetacheerde en uitgeleende arbeidskrachten met een arbeidsbeperking niet bij de uitzendbureaus of Wsw-bedrijven meetellen voor de banenafspraak, maar bij de werkgever waar ze feitelijk werken (inlenende werkgever). Bij het UWV is alleen het uitzendbureau of Wsw-bedrijf dat deze personen detacheert of uitleent bekend.

Het ministerie van SZW heeft SEO Economisch Onderzoek ingeschakeld om de sector en grootte van de inlenende werkgever voor een deel van de door uitzendbureaus en Wsw-bedrijven uitgeleende en gedetacheerde personen te achterhalen. Van de verloonde uren die deze groep in december 2012 maakten werd 24 procent feitelijk gemaakt in de overheidssector en 76 procent in de marktsector. De resultaten zijn gebaseerd op een representatieve steekproef van door uitzendbureaus en Wsw-bedrijven uitgeleende personen met een arbeidsbeperking in december 2012.