Team

Derck Stäbler

Derck Stäbler is algemeen econoom en onderzoeker bij het cluster Finance, Regulering en Governance bij SEO Economisch Onderzoek. Hij richt zich binnen het cluster vooral op toegepast economisch (beleids)onderzoek en marktanalyses.

Voordat Derck bij SEO kwam werken, werkte hij enkele jaren als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Financiën. Hij heeft daar gewerkt aan een breed palet aan vakgebieden, waaronder de woningmarkt, belastingbeleid, innovatiebeleid, coronasteunbeleid en de luchtvaart. Daarnaast heeft hij meegeschreven aan de Miljoenennota.

Derck heeft een double degree master Economics and Economic Analysis afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen en Universidad de Chile. Tijdens zijn studieperiode was hij onderzoeksassistent op het terrein van Public Economics. Na afstuderen heeft hij het economentraineeship BoFEB gevolgd.

Wilt u weten wat Derck voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

d.stabler@seo.nl

06 2356 9454