Carl Koopmans en Nils Verheuvel hebben voor de bundel Regie over Volkshuisvesting een essay geschreven getiteld Een brede blik op woningvraagbeleid: Sturing van de woningvraag buiten de muren van het woningmarktbeleid. De bundel is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgesteld door 14 auteurs en is door Binnenlands Bestuur uitgeven.

In hun essay gaan Carl en Nils in op het woning­tekort en beleid dat van invloed is op de woningvraag. Het essay richt zich op een aantal andere markten en beleidsterreinen die de woningmarkt beïnvloeden, zoals de grondmarkt, de arbeids­markt, de transportmarkt, onderwijsbeleid, migratiebeleid en sociale zekerheid.

De conclusie is dat er diverse mogelijkheden zijn om de vraag op de woningmarkt in Nederland te beperken met maatregelen buiten de woningmarkt. Het effect van deze maatregelen op de woningvraag is niet het hoofddoel van dit beleid, maar wel een belangrijk neveneffect.

Het is volgens het essay van belang om al deze maatregelen af te wegen vanuit een breed welvaartsbegrip. De effecten op de woningmarkt en andere markten kunnen worden afgewogen met een maatschappelijke kosten-baten analyse en een brede welvaartsanalyse.

Lees hier de bundel Regie over Volkshuisvesting.