Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

The position of the Dutch Solar PV Sector in the European Value Chain

This report sheds light on Europe’s and the Netherlands’ positioning in a future solar PV value chain. In order to rebuild a Dutch solar PV supply chain, European collaboration is key. The Netherlands holds a unique position in the integration of PV modules in the built environment.

Duurzaamheid Energie

2023-79

Rapport

Evaluatie energie-innovatie regelingen

SEO evalueert de economische impact van de Energie-Innovatieregelingen.

Energie Innovatie Duurzaamheid

2023-03

Rapport

Economische beoordeling tweede ronde voorstellen Nationaal Groeifonds

SEO heeft onderzocht of investeringsvoorstellen voor het Nationaal Groeifonds goed zijn onderbouwd. Het Groeifonds is bedoeld om de economische groei op lange termijn te verhogen.

Kosten-batenanalyse Innovatie

2022-29

Rapport

De Nederlandse podcastmarkt in kaart

Hoe ziet de markt voor podcasts in Nederland eruit? De analyse laat zien dat deze nog volop in ontwikkeling is. De impact van een nieuw distributiekanaal op andere aanbieders is beperkt.

Mededinging en regulering

2021-38

Rapport

Is de retailsector klaar voor de toekomst?

Het consumentengedrag verandert snel. Dit rapport analyseert de belangrijkste uitdagingen, randvoorwaarden en succesfactoren op weg naar een toekomstbestendige retailsector.

Mededinging en regulering Innovatie Financiële markten

2021-91

Rapport

Analyse beveiligingsbranche

In dit onderzoek analyseren we in hoeverre leden van verschillende brancheorganisaties in de veiligheidssector zich onderscheiden in de mate waarin ze verschillende werkzaamheden uitvoeren.

Mededinging en regulering

2021-47

Rapport

Notitie ‘Economische impact van de toegepast onderzoek organisaties op het Nederlandse bedrijfsleven’

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) laat elke vier jaar de Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2’s) evalueren. Voor de evaluatie over de periode 2016-2019 heeft SEO Economisch Onderzoek een kwantitatieve effectmeting uitgevoerd van de economische impact van de TO2’s op het Nederlandse bedrijfsleven.

Innovatie

2021-14

Rapport

Overnachten in Amsterdam

Deze verkenning analyseert de economische impact van particuliere vakantieverhuur en laat zien dat het niet aannemelijk is dat een verbod hierop bijdraagt aan een betere werking van de woningmarkt of minder toeristische druk in Amsterdam.

Mededinging en regulering

2021-28

Rapport

Beoordeling onderbouwing bbp-effecten R&D&I voorstellen

In de komende vijf jaar stelt het kabinet € 20 miljard beschikbaar voor investeringen die bijdragen aan het toekomstige en structurele verdienvermogen van Nederland. Erik Brouwer en Christiaan Behrens hebben een analyse gemaakt van de vijf Innovatie-voorstellen in deze eerste ronde van het Nationaal Groeifonds.

Kosten-batenanalyse Innovatie

2021-20

Rapport

Valorisation perspectives for offshore wind energy innovation projects

Wat zijn de belangrijkste indicatoren voor succesvolle kennisvalorisatie? Dit onderzoek brengt kennisvalorisatie in beeld en doet aanbevelingen over het verbeteren van de kwaliteit van kennisvalorisatie in door de overheid gesubsidieerde wind op zee projecten.

Innovatie

2021-12