Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Evaluatie bijzondere regelingen MRB en BPM

SEO evalueert de bijzondere regelingen in de MRB en BPM.

2022-15 en 2022-60

Rapport

Gevolgen van kansenongelijkheid in Nederland

Ontwikkel- en ontspanningsmogelijkheden en voorzieningen thuis zijn belangrijke hulpbronnen voor kinderen. Dit onderzoek laat zien dat er verschillen bestaan in de mate waarin deze hulpbronnen beschikbaar zijn voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Deze verschillen correleren op schoolniveau met prestaties op de cito-eindtoets. Op basis van een doorrekeningen wordt in beeld gebracht hoe deze verschillen doorwerken in het latere inkomen.

Sociale ongelijkheid

2022-38

Rapport

Marktonderzoek incassobranche

SEO brengt incassomarkt in kaart

Mededinging en regulering

2022-13

Rapport

De NEx-22

Met de Nieuwe Economie-index (NEx) geeft MVO Nederland voor de derde keer inzicht in de mate waarin het Nederlandse bedrijfsleven duurzaam onderneemt. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de NEx-waarde voor het tweede jaar op rij is gestegen; de NEx-22 staat nu op 15,4 procent.

Mededinging en regulering

2021-122

Rapport

Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen

Private aanbieders van beroepsopleidingen hebben in 2020 een omzet behaald van circa € 3,9 miljard. Veel bedrijven hebben hun omzet zien krimpen als gevolg van corona, maar verwachten herstel in 2021.

Mededinging en regulering

2021-66

Rapport

Monitor Nederlandse Corporate Governance Code boekjaar 2020

In opdracht van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft SEO Economisch Onderzoek de naleving en kwaliteit van toelichting gemonitord van een thematische selectie aan rapportagebepalingen uit de Nederlandse Corporate Governance Code.

Corporate Governance

2021-112

Rapport

Herstel en transitie van het Nederlandse Innovatielandschap

Uit de Nederlandse Innovatie Monitor 2021 blijkt dat het Nederlandse bedrijfsleven optimistisch is over het herstel na de coronacrisis. Bedrijven pakken door met de digitale transformatie en het niveau van radicale innovatie bevindt zich op een niet eerder gemeten niveau. Tegelijkertijd raken klimaatambities verder gepolariseerd.

Mededinging en regulering Innovatie

2021-93

Rapport

Rechtsbijstand en vrije keuzerecht

Keuze voor eigen advocaat dreigt rechtsbijstandsverzekering onbetaalbaar te maken

Financiële markten Mededinging en regulering

2021-81

Rapport

Schaarse vergunningen en terugverdientijd in de ambulante handel

Een marktkoopman verdient zijn investeringen terug in 12 jaar.

Mededinging en regulering

2021-13

Rapport

Economische effecten van agenda voor eerlijke klimaattransitie

Plan eerlijke klimaattransitie levert extra banen op en een schoner milieu

Duurzaamheid Energie

2021-32