Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Second opinion maatschappelijke kosten netcongestie

SEO stelde een second opinion op bij onderzoek van Ecorys naar de maatschappelijke kosten van gebrek aan capaciteit op elektriciteitsnetten (netcongestie).

Kosten-batenanalyse

2024-35

Rapport

Benchmark VVNL 2023

SEO onderzoekt de leden van VVNL.

Arbeidsmarkt Veiligheid Mededinging

2024-68

Rapport

Utrechtse NEx (2023)

Wat weten we over de toekomstbestendigheid van het Utrechtse bedrijfsleven?

2024-12

Rapport

Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen

Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen.

Mededinging

2023-75

Rapport

Beleidstheorie LEV

SEO stelt een beleidstheorie op voor het kader lichte elektrische voertuigen.

2022-40

Rapport

Handreiking model brede stresstest gemeente Amsterdam

Met het stresstestmodel van SEO brengt de gemeente Amsterdam de impact van verschillende soorten crises op de gemeentelijke financiën in beeld. Het model toont dat de financiële positie het meest onder druk komt te staan bij een overstroming of een combinatie van sterke rentestijging en prijsdaling. Het bruto regionaal product en de werkgelegenheid worden het hardst geraakt bij een pandemie of overstroming.

Gemeentelijk en regionaal beleid Doorrekening van beleid en ramingen

2023-23

Rapport

Nieuwe Economie Index: NEx-24

Met de Nieuwe Economie Index 2024 (NEx-24) geeft MVO Nederland voor de vijfde keer inzicht in de mate waarin het Nederlandse bedrijfsleven duurzaam onderneemt. De NEx-24 stijgt naar 17,5 procent, maar de groei is opnieuw lager dan voorgaande jaren.

Duurzaamheid en klimaat

2024-01

Rapport

Koop en doorverkoop van toegangskaarten

SEO onderzoekt de tweedehands markt voor tickets.

Mededinging

2023-92

Rapport

Dutch Corporate Climate Responsibility Monitor 2023 (real economy)

SEO beoordeelt de klimaatplannen van Nederlandse bedrijven.

Duurzaamheid en klimaat Governance
Rapport

Dutch Corporate Climate Responsibility Monitor 2023

SEO beoordeelt de klimaatplannen van zeven financiële instellingen.

2023-109