Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Illegale trustdienstverlening

Voor het ministerie van Financiën heeft SEO een schatting gemaakt van de omvang van de illegale trustsector en de aard van de illegale dienstverlening kwalitatief in kaart gebracht.

Financiële markten

2021-01

Rapport

Monitoring Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Op 1 juli 2018 is de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering in werking getreden. Deze gedragscode geldt voor alle banken die lid zijn van de NVB en actief zijn op het gebied van kredietverlening aan het kleinzakelijke segment. De gedragscode zet op een rij wat kleinzakelijke klanten van hun bank mogen verwachten tijdens de belangrijke momenten van het financieringsproces. Deze monitor over 2020 is een herhaling van eerdere de monitors uit 2018 en 2019

Financiële markten

2021-10

Rapport

Notitie ‘Gulden financieringsregel’

De centrale vraag in dit onderzoek is of de gulden financieringsregel bijdraagt om investeringen en transformaties te realiseren om de doelen van verbeterd verdienvermogen, een inclusieve samenleving en een leefbaar Nederland te bereiken.

Financiële markten

2020-93

Rapport

Horizonscan Nationale Veiligheid 2020

De Horizonscan Nationale Veiligheid 2020 verkent trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor de Nederlandse nationale veiligheid. SEO heeft de verkenning op het gebied van internationale economie uitgevoerd.

Internationale Economie

2020-99

Rapport

Monitor Nederlandse Corporate Governance Code boekjaar 2019

Dit rapport bevat het nalevingsonderzoek van de Corporate Governance Code over boekjaar 2019, opgesteld in opdracht van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code.

Financiële markten Corporate Governance

2020-75

Rapport

Economisch beleid na de noodmaatregelen

(Post)coronabeleid op korte, middellange en lange termijn.

Financiële markten

2020-47

Rapport

Platforms

Over de impact van online platforms bestaat veel discussie. SEO Economisch Onderzoek brengt economische en maatschappelijke effecten van online platforms in kaart via een quickscan van de bestaande empirische literatuur.

Mededinging en regulering Innovatie

2019-91

Rapport

Doelgroepen voor de NHG

Welke (potentiële) doelgroepen van de NHG kunnen gedefinieerd worden, hoe groot zijn deze groepen en wat is hun samenstelling?

Financiële markten

2018-97

Rapport

Werking en effectiviteit van de NHG

De Nationale Hypotheek Garantie kent verschillende doelgroepen. Uit deze analyse blijkt de garantie vooral van waarde voor starters. Andere potentiele doelgroepen zijn senioren en ondernemers.

Financiële markten

2019-63

Rapport

Assessment of DSTA’s 2016-2019 Risk Framework and Funding Policy

Het Ministerie van Financiën beheert de staatsschuld. Dit onderzoek bespreekt of ze dat op een efficiënte manier tegen laag risico uitvoeren.

Financiële markten

2019-20