Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

No worries: Verdiepend onderzoek naar de naleving van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Hoe komt het dat een structureel deel van de ondernemingen geen ondernemingsraad instelt, ook al zijn zij hier wel toe verplicht? SEO sprak met meer dan 30 werkgevers over percepties, belemmeringen en mogelijkheden op het gebied van ondernemingsraden.

Arbeidsmarkt Governance Mededinging

2024-02

Rapport

Trendanalyse Nationale Veiligheid 2024: Stapeling van dreigingen in tijden van onzekerheid

Met de Trendanalyse Nationale Veiligheid brengt het Analistennetwerk Nationale Veiligheid de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar in kaart. Ten eerste verslechtert het dreigingsbeeld voor veel van de gebeurtenissen die onze samenleving kunnen ontwrichten. Ten tweede moeten we als Koninkrijk een antwoord vinden op een aantal structurele veranderingen in de wereld om ons heen. Uit deze opgaven volgt dat het nodig is om moeilijke strategische keuzes te maken en ze onderstrepen het belang van een weerbare samenleving.

Internationale Economie Veiligheid Duurzaamheid en klimaat

2024-88A+B

Rapport

Evaluatie landbouwvrijstelling

De landbouwvrijstelling is doeltreffend noch doelmatig en kan ook niet gerechtvaardigd worden uit het realiseren van (eventueel wenselijke) neveneffecten. Afschaffing is de logische en uitvoerbare beleidsoptie.

2024-13

Rapport

Strategic board decision-making. A pilot classroom experiment in executive compensation

Pay incentives affect group strategy discussions and decisions. Using a pilot classroom experiment with MBA students, we find that boards change their strategies based on incentives.

2024-15

Rapport

Naleving op de Wet op de ondernemingsraden

Vestigingen met vijftig werknemers of meer zijn conform de Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht een ondernemingsraad (or) in te stellen. Dit nalevingsonderzoek wijst uit dat medio 2023 69 procent van de vestigingen hieraan voldoet. Werkgevers en bestuurders benoemen doorgaans een gebrek aan behoefte onder werknemers als reden om geen or in te stellen.

2023-83

Rapport

Scenario-analyse plafondbedragen diergezondheidszorg

Het Diergezondheidsfonds (DGF) dekt de kosten van bewaking, crisisparaatheid, en bestrijding van aangewezen dierziekten. Tot een plafondbedrag worden de kosten hiervoor via de DGF-heffing bij de landbouwsector gelegd. De hoogte van deze heffing is niet bepalend voor de financiële resultaten van landbouwbedrijven tijdens een dierziekteuitbraak. Prijs- en afzeteffecten tijdens een uitbraak hebben grotere gevolgen.

Finance

2023-119

Rapport

Loonontwikkeling en AIQ in Nederland

De loonontwikkeling in Nederland volgt de arbeidsproductiviteitsgroei. De AIQ daalt licht over de tijd en is beperkt bruikbaar voor het beoordelen van de ontwikkeling van lonen en huishoudinkomens. De netto winstquote van het Nederlandse bedrijfsleven is vlak wat overeenkomt met een nagenoeg vlakke AIQ.

2023-54

Rapport

Stapeling maatregelen huurmarkt

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Financiën heeft SEO economisch onderzoek onderzocht wat voor financiële effecten deze maatregelen hebben op partijen die overwegen woningen te kopen om te verhuren of reeds woningen bezitten die ze verhuren.

2023-22

Rapport

Solar mobility

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft SEO gevraagd onderzoek te doen naar de solar mobility sector. Het onderzoek richt zich om de haalbaarheid van mobile toepassingen van zonnepanelen en laat zien dat de sector perspectief heeft. Nederlandse bedrijven die actief zijn in de sector hebben een goede uitgangspositie voor verdere groei.

2023-47

Rapport

Gerichte coronasteun

SEO Economisch Onderzoek (SEO) en Andersson Elffers Felix (AEF) hebben op verzoek van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Financiën hebben aan om een verkenning gedaan van de mogelijkheden om coronasteun beter te richten op ondernemingen die geraakt werden door de maatregelen nemen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

2022-125