Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Externe evaluatie van het Dutch Fund for Climate and Development

Op verzoek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (MFA) heeft SEO in samenwerking met onze partner MDF een externe evaluatie uitgevoerd van het Dutch Fund for Climate and Development (DFCD).

Ontwikkelingseconomie

2024-51

Rapport

Alternatief voor toeslagen: een hoge heffingskorting

Toeslagen kunnen worden vervangen door een hoge heffingskorting (HH). Dit leidt tot meer transparantie, minder onzekerheid voor huishoudens, minder niet-gebruik en minder marginale druk. Een nadeel is dat de werkgeverslasten stijgen, wat de werkgelegenheid kan aantasten.

Sociale zekerheid

2024-38

Rapport

Uitzendmonitor

De Uitzendmonitor beschrijft de omvang en ontwikkeling van de populatie uitzendkrachten en uitzendbanen over de periode 2007-2022 en geeft inzicht in de allocatie- en opstapfunctie van uitzendwerk.

Arbeidsmarkt

2024-19

Rapport

Internationale alumni Economie en Bedrijfskunde

SEO heeft onderzoek gedaan naar de blijfkansen van Internationale alumni Economie en Bedrijfskunde. Deze notitie geeft een beknopt overzicht van de resultaten op basis van onderzoek met de CBS Microdata.

Onderwijs Arbeidsmarkt

2024-33

Rapport

Resultaten van 10 jaar cultuureducatiebeleid

Dit rapport beschrijft de resultaten van 10 jaar cultuureducatiebeleid in de periode 2013-2022 en doet aanbevelingen voor toekomstig cultuureducatiebeleid.

Onderwijs

2023-108

Rapport

Beleidsdoorlichting artikel 3 woningmarkt 2015-2021

Het woningmarktbeleid richt zich op de betaalbaarheid, vraaggerichtheid en toegankelijkheid. Dit onderzoek beoordeelt de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid.

Woningmarkt

2023-89

Rapport

Vacaturemonitor gemeenten 2023

In het laatste kwartaal van 2023 bereikte het aantal ontstane vacatures bij gemeenten een historisch hoog niveau. Gemeenten plaatsten vooral veel vacatures waarvoor minimaal een hbo-opleidingsniveau is vereist.

Arbeidsmarkt

2024-36

Rapport

Ruimere werkmogelijkheden asielzoekers

Ruimere werkmogelijkheden voor asielzoekers leiden tot substantiële maatschappelijke baten waar nauwelijks extra maatschappelijke kosten tegenover staan.

Arbeidsmarkt Kosten-batenanalyse

2024-34

Rapport

Geven en nemen. Evaluatie giftenaftrek 2016-2021

De giftenaftrek is een belastingvoordeel om giften te stimuleren. Deze maatregel is wel doeltreffend, maar niet doelmatig. Dit onderzoek verkent ook beleidsopties voor een doelmatige stimulering van giften.

Financiële markten Regulering

2024-25

Rapport

De maatschappelijke bijdrage van familiebedrijven in beeld

Familiebedrijven denken in generaties en streven naar continuïteit, wat een positieve maatschappelijke bijdrage oplevert.

Arbeidsmarkt

2024-21